شماره تلفن و آدرس اداره برق نظراباد کرج

آدرس و شماره تلفن اداره برق شهرستان نظرآباد واقع در استان البرز

شماره حوادث برق نطرآباد 121

خدمات مشترکین ادره برق نظراباد  45356222 026 –45356222 026 – 45348550 026

بازرسی  ادره برق

آدرس : البرز , نظرآباد، بلوار شهید سلطانی, نبش میدان سپاه

آدرس امور مشترکین : البرز , نظرآباد، بلوار شهید سلطانی, نبش میدان سپاه کوچه پشت بانک سپه