طرز کار سیستم تبرید تراکمی

طرز کار سیستم تبرید تراکمی

 

در اینجا با طرز کار سیستم تبرید تراکمی به طور خلاصه آشنا میشوید

 

 

گاز مبرد پس از ورود به به کمپرسور متراکم شده و با فشار و دمای بالا از آن خارج میشود پس از خارج شدن از کمپرسور از طریق لوله فشار قوی به سمت کندانسور ارسال میشود و در کندانسوربا از دست دادن حرارت خود به مایع مبرد تبدیل میشود، مایع مبرد پس از خروج از کندانسور وارد شیر انبساط یا لوله مویین میشود وپس از عبور از شیر انبساط فشار آن به شدت کاهش بافته و از طریق لوله فشار ضعیف به سمت اواپراتور ارسال میشود ، مایع مبرد در اواپراتور با گرفتن حرارت محیط مجدد به کاز کم فشار تبدیل میشود و دوباره وارد کمپرسور شده و سیکل تبرید تراکمی تکرار میشود