شماره تلفن و آدرس اداره برق شاهین ویلا

آدرس و شماره تلفن اداره برق غرب کرج منطقه شاهین ویلا

مناطق تحت پوشش : شاهین ویلا، صوفی آباد، حیدر آباد، حصارک بالا، رجایی شهر، کوی قائم، و هلجرد
کوی کارمندان شمالی، کوی اتحاد، باغستان، بیدار چشمه، چنارک، هلجرد
روستا: سیاهکالن، محمود آباد، خوارس، نوجان، دروان، آتشگاه
شهرک ها: شهرک یاس، شهرک ظفر، شهرک امامیه اوقافیا ، شهرک بهداری، شهرک
جهازیها، شهرک بهارستان، شهرک گلدشت، شهرک طالقانی

آدرس : شاهین ویلا، میدان فاطمیه، جنب اداره پست

شماره تلفن :

حوادث                                     121

خدمات مشترکین              34419819 026
واحد بهره برداری حوادث     34422500 026
طراحی                           34419819 026
مالی و اداری                   34420077 026
مجری طرح                     34416187 026
تلفنخانه                         34419819 026